• bluemonkeys
    In de technisch georiënteerde wereld van softwareontwikkeling en softwaretesten, ligt de focus vaak op hardskills: je moet kunnen programmeren, kennis van testframeworks hebben, automatiseringstools beheersen, en ga zo maar verder. Echter, de cruciale rol van soft skills wordt soms onderschat. Soft skills zijn net zo essentieel voor het succes van jouw projecten bij de klant. In deze blog beschrijven we  waarom soft skills zoals communicatie, kritisch denken, probleemoplossingsgericht zijn en teamwork van onschatbare waarde zijn